Ensiapu­valmiuden kartoitus

Onko sinulla hetki aikaa paneutua yrityksesi ensiapuvalmiuden ja suojaintarvikkeiden nykytilan ja tavoitetilan kartoitukseen?

Varaa meiltä etäpalaveri, jonka aikana käymme läpi yrityksesi nykytilannetta. Palaveri alkaa nykytilanteen rekisteröimisellä, jossa työpaikan ensiapuvalmiuden kannalta tärkeiden elementtien läpikäynti ja puutteisiin paneutuminen toteutetaan yhdessä yrityksenne edustajan kanssa.

Ensiapuvalmiuden alkumäärityksen jälkeen käymme yhdessä läpi mahdolliset kysymyksenne ja huolenaiheenne yrityksenne valmiuteen liittyen, ja ohjeistamme ensiapuvalmiuden kehityskohdissa. Pääset varaamaan itsellesi parhaiten sopivan kartoituksen oheisen kalenterin kautta.

Ensiapuvalmiuden kartoitus on aina maksuton eikä velvoita sinua tuotteiden tai palveluiden hankintaan. Kun asiantuntijamme on kartoittanut yrityksenne nykyisen ensiapuvalmiustason, sinulla on hyviä vinkkejä ja faktaa hankintojen tueksi.

Jokainen asiakas on meille yksilöllinen ja paneudumme jokaisella asiakaskohtaamisella juuri teidän yrityksenne tämän hetkiseen tilanteeseen. Ensiapukartoitus on tärkeää tehdä, jotta tunnistetaan ensiapuvalmiuden nykytaso ja saadaan selville ne osa-alueet, joihin täytyy panostaa.

Ilman kartoitusta ammattilainenkaan ei pysty tunnistamaan ensiapuvalmiuden todellista nykytilaa, eikä sitä kautta auttamaan ensiapuvalmiuden parantamisessa.

Kartoitus ei siis ole myyntitilanne, vaan tapahtuma, jossa ensiapuvalmiutta arvioidaan tarkasti, ja vain lisähuomiota tarvitsevat osa-alueet korjataan. Kartoituksen avulla yrityksesi saa toimintaympäristöön nähden juuri oikean varustetason.

Toimintakonseptimme

  1. Etäpalaverin ajankohdan sopiminen
  2. Asiakkaaseen tutustuminen
  3. Lumiostore yrityksenä
  4. Työpaikan / työpisteiden riskiluokkien määrittely
  5. Nykyisen ensiapuvalmiuden määrittely
  6. Ratkaisuehdotus
  7. Palvelumallin valinta
  8. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Riittävä ensiapuvalmius tulee taata jokaisella suomalaisella työpaikalla yrityksen koosta, toimialasta tai toiminnan luonteesta riippumatta. Jokaisella työpaikalla on omat riskinsä ja vaaransa, eikä tapaturmiin voi koskaan valmistautua liian huolellisesti.

Lataa opas ensiapuvalmiuteen

Lataa alla oleva opas ensiapuvalmiuteen liittyvistä asioista suomalaisilla työpaikoilla ja tutustu siihen ennen etäpalaveria. Oppaasta saat tietoa mm. työpaikkojen riskiluokkien määrittelystä, ensiapuvalmiuden suunnittelusta ja ylläpidosta, sekä työturvallisuudesta.

Ota yhteyttä tai varaa tapaaminen

Lähetä yhteydenottopyyntö