Varukorg

integritetspolicy

Lumiostore Finland Oy:s integritetspolicy för kundregister

Integritetspolicy i enlighet med personuppgiftslagstiftningen (exkl. personuppgiftslagen, 523/1999 § 1999, 10 och 24 § ).
(bildtext uppdaterad 11.3.2019) Sekretesspolicyn kan ändras från tid till annan genom att publicera en ny version av den, så kontrollera sekretesspolicyn regelbundet via vår webbplats.

kontrollant

Lumiostore Finland Oy
Företags-ID: 3116457-7
Teollisuustie 1, 75530 Nurmes
Telefon: +358 45 150 3222

Definitioner

"GDPR" avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) i kombination med den nationella dataskyddslagstiftning som gäller i den medlemsstat där vårt huvudkontor är i kraft.
• Andra definitioner av termer enligt artikel 4 i GDPR.

Person som handar registerärenden

Pasi Lagus / Verkställande direktör
Lumiostore Finland Oy
Telefon: +358 45 150 3222
E-post: pasi.lagus@lumiostore.fi

Registernamn

Kundregister baserat på Lumiostore Finland Oy:s kundrelation och annan relevant anslutning ("Lumiostore Finland Oy kundregister")

Syfte och behandling av personuppgifter

Riktad digital annonsering, leverans av produkter och tjänster, utveckling av verksamheten, studier och informationsinformation i form av exempelvis nyhetsbrev. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR-kraven. Behandlingen är laglig, rimlig och transparent. Behandlingen av personuppgifter kan baseras på ett avtal, ditt samtycke, vårt berättigade intresse eller skyldigheter enligt lag. Vid ett berättigat intresse kan det till exempel vara kontakt med dig, direktmarknadsföring, inklusive direktmarknadsföring och marknadsföringsinriktning efter kunden.

Vi strävar efter att hålla mängden information så låg som möjligt när det är möjligt. Vi strävar efter att hålla dina personuppgifter korrekta. Vi lämnar inte ut information till tredje part om det inte finns ett lämpligt skäl för detta, till exempel en begäran från en offentlig myndighet, marknadsföring eller andra affärsrelevanta åtgärder.

Registerdatainnehåll

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-adress.

Vanliga datakällor

I huvudsak samlas personuppgifter in från användaren själv vid beställning eller registrering eller senare under kundtjänsten. Information som finns kvar under roaming, t.ex. IP-adress.

Utlämnande och överföring av uppgifter

Vi säljer, hyr eller lämnar inte ut den identifierade användarens personuppgifter till tredje part. Vi kan lämna ut användarens personuppgifter på ett sätt som krävs av de behöriga myndigheterna eller andra parter och baserat på tillämplig lagstiftning. Vi kan lämna ut data för vetenskaplig eller historisk forskning, förutsatt att uppgifterna har konverterats till ett formulär som inte längre identifierar ämnet.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Våra externa datakällor kan också innehålla offentligt tillgängliga register, köpta marknadsföringsregister eller liknande, samt olika tjänster som Facebook, Twitter, Google AdWords, Google AdSense och LinkedIn. Servrarna de använder kan finnas utanför EU. Användaren kan se villkoren för varje socialtjänst på sin egen webbplats.

Principer för registerskydd

Manuellt insamlade data lagras i låst tillstånd och åtkomsten till den är begränsad

Vi använder nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsmedel för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig åtkomst, avslöjande, förstörelse eller annan olicensierad behandling. Sådana medel omfattar, men är inte begränsade till, användning av brandväggar, krypteringsteknik, anläggningar för säker utrustning, korrekt åtkomstkontroll, kontrollerad åtkomst och kontroll av deras användning, användning av krypteringsteknik, instruktioner för personal som är involverad i behandlingen av personuppgifter och noggrant urval av underleverantörer.

Kunden har rätt att kontrollera informationen om honom eller henne. Kunden har rätt att radera eller korrigera icke-juridisk information om honom eller henne. Användaren har rätt att förbjuda utlämnande och behandling av sina uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring genom att kontakta vår kundtjänst.

Användning av cookies

En cookie är en kort textfil som servern skickar till webbläsaren för den användare som anger sidorna. Denna cookie lagras på hårddisken på användarens dator. Cookies används för att säkerställa tjänstens funktionalitet. Dessutom används cookies för att spåra marknadsföring, skapa trafikstatistik, studera, spåra och förbättra användningen. Cookies säkerställer också säker användning av tjänsten och användarvänlighet. Cookies kan också användas i tredjepartstjänster, till exempel besöksspårning eller marknadsföring.

Användaren av tjänsten kan ge sitt samtycke eller förbjuda användning av cookies i webbläsarinställningarna. Användningen av cookies anses vara tillåten om inte användaren specifikt har blockerat cookies i webbläsarinställningarna. Driften av webbplatsen kan dock inte garanteras om användningen av cookies är förbjuden. Cookies blockeras i dina webbläsarinställningar. Instruktioner om hur du förbjuder cookies finns på webbläsartillverkarens supportsidor eller andra instruktioner som utarbetats av tillverkaren.