HEAT-IT ARCTIC RESCUE kylskyddslösningar

Lumiostore Finland Oy är en kallskyddslösnings- och akutvårdspersonal vars avdelning för kallskyddslösningar är specialiserat på hypotermiprodukter. Produktsortimentet tjänar både omedelbart patientskydd och beredskap för olika olyckssituationer. Vi har utvecklat och testat hypotermiprodukter i samarbete med experter och kunder inom området.

Lumiostore Finland Oy är en tillverkare av HEAT-IT ARCTIC RESCUE-produkter och tygprodukterna är fortfarande handgjorda i Rovaniemi.  

HEAT-IT-produkter och användning har en lång tradition och produkterna har utformats i samarbete med räddningspersonal och försvarsmakten. Dessutom har HEAT-IT-produkter testats av ett oberoende organ vid Arbetshälsoinstitutet (THL)

HEAT-IT ARCTIC RESCUE-produkter har använts sedan början av 2000-talet och deras utveckling har fortsatt till denna dag. När det gäller HIITTI uppladdningsbara värmepaket fungerar vi som tillverkare och värmepaket har funnits på den finska marknaden sedan början av 1990-talet. Design och utveckling av hypotermiprodukter har huvudsakligen utförts av Pekka Kilpeläinen, som tog över Heat-it Oy:s verksamhet 2004 och han ägde företaget fram till 2020. Genom hans orubbliga och orubbliga arbete kunde vi bygga en produktfamilj som uppfyller kraven från dagens proffs. I produktfamiljen ingår även HIITTI uppladdningsbara värmepaket, som idag finns i två modeller av olika storlekar, HIITTI200® och HIITTI1000® 

Lumiostore Finland Oy förvärvade verksamheten HEAT-IT hypotermiprodukter genom en affärstransaktion hösten 2020.

HEAT-IT ARCTIC RESCUE-produkter används av t.ex.

Verktyg för räddningspersonal

Heat-It-produkter och lösningar är avsedda både för att skydda patienter i händelse av en olycka, men också för att skydda räddningspersonal mot kyla.

Med kombinationer av produkter och olika produktlösningar är professionell akutvård under kalla förhållanden pålitlig och snabb.

Det är enkelt och säkert för proffs att arbeta med Heat-It-utrustning.

Förberedelser inför olyckor

Långsiktig praktisk erfarenhet och kunskap om de särskilda behoven av kalla förhållanden har bidragit till att utveckla lämpliga, tillförlitliga och lättanvända produkter för kalla förhållanden.

Produkterna är lämpliga för vildmarksresor och användning av vandrare på grund av deras egenskaper.

Lumiostore Finland Ltd.

På Lumiostore vill vi hjälpa företag och samhällen att fortsätta sin verksamhet så normalt som möjligt trots pandemisituationen. Adekvata skyddsåtgärder och rätt produktval bidrar till säkerheten för din personal och dina kunder och minimerar riskerna för affärsskador. I vårt sortiment hittar du de senaste produktinnovationerna som AirCide spray som skapar en coronaskyddande film, antibakteriellt papper som dödar virus, finska FFP2-andningsskydd, individuellt packade mun-näsa-skydd, ansiktsvisir, desinfektionsmedel och skyddskläder med mera!