Ostoskori

Kuinka järjestää turvallinen tapahtuma

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
turvallinen tapahtuma

Vallitseva epidemia on vaikuttanut laajasti taiteen ja kulttuurin sekä liikunnan toimialoihin ja toimijoiden toimintamahdollisuuksiin. Sama koskee laajemminkin tapahtuma-alaa. Tapahtumat ovat kärsineet merkittäviä taloudellisia menetyksiä alan ollessa kokonaan suljettuna pitkiä jaksoja kerralla. Useat eri toimialojen järjestöt ovat laatineet turvallisuusohjeita jäsenistölleen täydentämään viranomaisten antamia määräyksiä ja suosituksia. Tapahtumien järjestämisestä vastuussa olevat tahot ovatkin usein toimineet aktiivisesta huolehtiessaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta. Tämä viestii kävijöille vastuullisuudesta, mikä puolestaan saa kävijät edelleen käymään tilaisuuksissa.

Tapahtuma-ala on laaja ja sisältää hyvin erilaisia toimijoita. Samoin tapahtumapaikat ja niiden olosuhteet, tapahtumien kestot, yhteistyökumppanit ja tietysti myös yleisömäärät vaihtelevat suuresti.

Samalla myös monet yksityishenkilöiden järjestämät tapahtumat kuten häät, hautajaiset, syntymäpäivät, yritysten tyhy-toiminta ja sosiaaliset kokoontumiset ovat kärsineet vallitsevasta tilanteesta.

Viime vuoden joulukuussa Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on laatinut periaatteet tapahtumien järjestämiseksi turvallisesti myös koronaepidemian aikana. Periaatteet suuntaavat tulevaisuuteen eli tilanteeseen, jossa epidemiatilanne Suomessa on rauhoittunut niin, että tapahtumia voidaan taas järjestää. Periaatteisiin sitoutumalla tapahtuma-alan toimijat voivat kertoa noudattavansa viranomaismääräysten ja suositusten lisäksi erityisiä, alan yhdessä viranomaisten kanssa laatimia toimia osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi. Periaatteisiin sitoutuneet toimijat voivat käyttää viestinnässään Vastuullinen tapahtuma -leimaa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on luonut oman ohjeistuksen tilaisuuksien järjestäjille koronapandemian aikana. Ohjeistuksessa SPEK edellyttää sitoutumista laatimaansa ohjeistuksen noudattamiseen.

Alla olevan listauksen lisäksi painotamme henkilösuojauksen tärkeyttä. Pelkkä kirurginen maski ei anna sinulle tarvittavaa suojaa. Parhaan suojan saat käyttämällä FFP2-hengityssuojainta. Uusien tutkimusten mukaan FFP2-hengityssuojaimilla tiedetään olevan parempi suodatuskyky ilmassa olevia pieniä aerosolihiukkasia kohtaan kuin kirurgisilla maskeilla.

Sillä on pitkään tiedetty, että koronavirus leviää ilmateitse aerosolina. Aerosolissa syntyy tupakansavumainen ilmiö, jossa virukset leijuvat ilmassa kuten savuhiukkaset tai hengityshöyry pakkasella.

Laajasti käytössä olevat kirurgiset maskit ovat tehty lähinnä roiskeita varten. Kirurginen maski suojaa muita ihmisiä aerosoleilta ja pisaroilta ulospäin hengitettäessä. Sisäänpäin hengitettäessä maski ei suojaa riittävästi.

FFP2-hengityssuojaimen etu on siinä, että se on tiivis ja se suodattaa ilmaa tehokkaammin.

Venttiilitön FFP2-suojain suodattaa ilmaa molempiin suuntiin. Venttiilillä varustettu FFP2-hengityssuojain sen sijaan suodattaa vain sisään hengitettyä ilmaa. Erityisesti riskiryhmäläisten suojaamiseksi FFP2-suojain on merkityksellisen hyödyllinen.

 

Tärkeimmät asiat, jotka sinun tulee ottaa huomioon tapahtumaa järjestäessäsi:

1. Tapahtumapaikka

• Neuvottele tapahtumapaikan peruutusehdot mahdollisimman suopeiksi.

• Varmista, voiko tapahtumapaikan varauksen perua sovittua myöhemmin, jos tulee alueellisia tai valtakunnallisia ohjeita/määräyksiä, jotka estävät tapahtuman järjestämisen.

2. Turvallisuusjärjestelyt

• Suunnittele tapahtuman turvallisuuteen vaikuttavat erityisjärjestelyt ja nimeä tapahtumassa paikalla oleva vastuuhenkilö, joka varmistaa ja toistuvasti opastaa ohjeiden noudattamiseen.

• Arvioi tartuntatilanne aina paikallisesti/alueellisesti ja tapahtumakohtaisesti sekä laadi erityisjärjestelyt sen mukaan.

• Suhtaudu asiakkaiden turvallisuuteen vakavasti ja varmista, että he tuntevat olonsa

turvalliseksi ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana.

3. Opetustila ja tapahtumaan valmistautuminen

• Varaa riittävän väljä tila suhteessa henkilömäärään. Tiloissa tulee olla 1,5 metrin turvavälit kaikkien henkilöiden välillä.

Mikäli tietyt osallistujat ovat jo muutoin tekemissä toistensa kanssa, he voivat istua myös tapahtuman ajan ilman turvaväliä. Esim. he majoittuvat samaan hotellihuoneeseen, matkustavat samassa autossa, toimivat samassa ryhmässä käytännön harjoitteissa tai esim. palokunnan ryhmissä tai kuuluvat samaan perheeseen.

Esiintyjä: kunnioita kuulijoita, puhuessasi turvaväli kuulijoihin on hyvä olla enemmän kuin 1,5 metriä.

Kokous- ja koulutusmetodit sovitetaan niin, ettei lähikontakteja synny ja voidaan noudattaa annettuja turvavälejä.

• Käytä vain tiloja, joissa ilmanvaihto on riittävän tehokas.

• Suunnittele ja varaa ruokailu, majoitus ja tapahtumassa tarvittavat hygieniavälineet

etukäteen alla olevien ohjeiden mukaan.

• Lähetä osallistujille kysely mahdollisista koronavirustaudin oireista noin viikkoa ja pari päivää ennen tapahtumaa. Mikäli osallistujalla on oireita, hänen tulee perua osallistumisensa tai osallistua etäyhteyden kautta.

Hanki osallistujia varten kasvosuojia.

• Jaa materiaalit osallistujille sähköisenä.

• Kerää osallistujalista kaikista läsnä olevista yhteystietoineen mahdollisten tartuntaketjujen

jäljittämiseksi.

• Pyydä osallistujia ottamaan omat kirjoitus- ja tallennusvälineet mukaan. Yhteisesti käytettävät

välineet desinfioidaan aina käytön jälkeen.

4. Tapahtuman aikana

• Varmista osallistujien terveydentila ilmoittautumisen yhteydessä paikan päällä kysymällä mahdollisista koronaoireista.

• Vastuuhenkilön tulee toimia vastuullisesti koko tapahtuman ajan ja näyttää esimerkkiä omalla toiminnallaan. Älä alleviivaa yskäisyä tai aivastusta sanomalla ”ei ole koronaa”. Jokainen yskii tai aivastaa joskus.

• Jokainen pesee kädet tapahtumaan tullessaan ja sieltä poistuessa, ennen ja jälkeen syömisen sekä aina wc-käynnin jälkeen tai kun on niistänyt, yskinyt tai aivastanut. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsidesiä. Käsidesin käyttö ei korvaa huolellista käsienpesua.

• Vastuuhenkilö opastaa käsienpesupaikat ja varaa riittävästi desinfiointiaineannostelijoita.

• Vastuuhenkilö tuulettaa tilat huolellisesti vähintään jokaisella tauolla. Mikäli tiloissa on koneellinen ilmanvaihto ja ikkunoiden avaaminen ei ole suotavaa, tila tyhjennetään tauon ajaksi, jotta ilma voi vaihtua.

Vastuuhenkilö puhdistaa käytössä olevat pinnat säännöllisesti pesuaineella. Varataan suihkupulloja ja paperia pintojen pyyhkimistä varten.

• Teknisiä laitteita käyttää vain yksi nimetty henkilö, ellei ole mahdollisuutta välipuhdistukseen.

• Mikäli 1,5 metrin turvavälien noudattaminen ei ole mahdollista, käytetään kasvosuojia.

• Neuvottele tapahtuman osallistujien ruokailuista.

6. Majoitus

• Muodosta huoneparit, mikäli kyseessä on useamman päivän tilaisuus. Majoitus enintään kahden hengen huoneissa.

• Osallistujia kannustetaan käyttämään tapahtuman aikana vain oman majoitustilansa wc:tä. Järjestä tauotus niin, että se on mahdollista.

7. Matkustaminen tapahtumaan

• Käytä paikallisia tai lähialueen kouluttajia, jos mahdollista. Se kannattaa mainita myös osallistujille tervetuloinfossa.

• Jos matkustaessa on käytettävä julkisia kulkuneuvoja, on tärkeää käyttää kasvosuojainta ja erityisesti pitkillä matkoilla (ja ruokaillessa) noudattaa erityisen hyvää hygieniaa. Mukana on hyvä olla käsidesiä.

• Kädet pestään huolellisesti matkustamisen jälkeen.