Ostoskori

Lumiostore Finland Oy

Lumiostore Finland Oy

Lumiostore Finland Oy:n ensiaskeleet otettiin liki kymmenen vuotta sitten, kun visioimme tulevaisuudesta yhdessä nykyisten partnereiden kanssa. Olemme jokainen keränneet näinä vuosina asiantuntevuutta ja ammattitaitoa, jotta olisimme valmiita rakentamaan palvelumallin, jonka visiona on olla Suomen arvostetuin palvelukokonaisuus toimialallansa.

Erilaisilla palvelutuotteilla ja malleilla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme arvokkaita hyötyjä parantaessamme työympäristöjen turvallisuutta, hoitohenkilökunnan suojautumista julkisella ja yksityisellä sektorilla, ensiapuvalmiuden nykyaikaistamisella ja suojausvalmiuden ylläpidolla ja pelastustoimen apuna, kun he pelastavat ihmishenkiä paleltumisilta meidän hypotermiatuotteiden avulla. Kaiken lähtökohtana oli ja on, että palvelun tuottaminen on asiantuntevaa ja ammattimaista.

Toiminnan keskiössä on aina asiakas ja vastuullinen palvelu.

Yritys ja toiminnot

Lumiostore Finlandiin kuuluu neljä erilaista tuloshakuista osastoa, jotka tarjoavat asiakkaillensa hypotermiatuotteita, työpaikan ensiapuvalmiuteen liittyviä ratkaisuja ja palveluja, suojaintarvikkeita tartuntatauteja vastaan, sekä palvelukonseptimme kansainvälisille asiakkaillemme Lumiostore Global nimen alla. Kaikkien osastojemme palvelukokonaisuudet on suunniteltu tukemaan toisiaan. 

Yrityksen arvoissa vahvana on työkavereiden auttaminen ja yhteisöllisyys. Arvomme ovat lyhyesti yhteistyö, tuloksellisuus ja vastuullisuus. Emme tuo erikseen esille yleisesti käytettyjä teesejä, kuten rehellisyys, luotettavuus ja laadukkuus. Meidän mielestämme nämä arvot ovat itsestäänselvyyksiä ja ilmentyvät jokapäiväisessä työssämme.

Lumiostoren missio on rakentaa asiakkaille turvallinen työpaikka, koko osaamistamme hyödyntäen. Strategiamme pohjautuu tuloksellisuuteen, asiakaslähtöisyyteen ja asiantuntevuuteen.

Lumiostore Finland Oy:n toiminta on jaettu neljään eriin osastoon, joista jokaiselle on asetettu erilaiset liiketoiminnalliset tavoitteet.

Työpaikan ensiapuvalmiuden ratkaisut

 • Ensiapuvälineet
 • Ensiapukoulutukset
 • Defibrillaattorit
 • Suojaintarvikkeet

Terveydenhuollon ratkaisut

 • Hoitohenkilökunnan suojavaatetus
 • COVID-19 Antigeenitestit
 • Hengityssuojaimet ja nenä – suusuojaimet
 • Nitriilikäsineet
 • Neulat ja ruiskut
 • Apteekkituotteet

Kylmäsuojausratkaisut

Lumiostore Finland Oy on HEAT-IT ARTIC RESCUE tuotteiden valmistaja ja tuotteet valmistetaan edelleen Rovaniemellä. HEAT-IT tuotteilla on pitkä perinne ja tuotteet on suunniteltu yhteistyössä pelastusalan ammattilaisten ja Suomen Puolustusvoimien kanssa. Lisäksi HEAT-IT tuotteet on testattu riippumattomalla taholla Työterveyslaitoksella (THL) Tuoteratkaisut:

 • HIITTI 200® ja HIITTI 1000®
 • HEAT-IT ARTIC RESCUE Hypotermiatuotteet

Kansainvälinen liiketoiminta

 • Nitriilikäsineet
 • Nenä – suusuojaimet
 • Hengityssuojaimet
 • Antigeenitestit, antibodytestit
 • Neulat ja ruiskut

Liiketoiminnan kehittäminen

Lumiostore Finland Oy:n liiketoimintaa lähdetään kehittämään vuoden 2022 aikana seuraavanlaisesti. Olemme laatineet yhtiölle kehitysohjelman, jonka ensimmäiset stepit otetaan käyttöön Q2 kvartaalin aikana.

Olemme toimittaneet erilaisia suojaintarvikkeita vuoden 2020 – 2022 aikana noin 7000 asiakkaalle valtakunnallisesti. Tulemme kehittämään liiketoimintaamme vuoden 2022 toisella kvartaalilla yhä enemmän digimyynnin näkökulmasta.

Panostamme siihen, että asiakkaamme voi hankkia tuotteensa ja palvelunsa digimyyntipalvelustamme. Tähän tarkoitukseen rakennamme verkkopalvelustamme tukkuportaalin yritysasiakkaillemme. Samalla palkkaamme noin kymmenen henkilön myyntitiimin, joka palvelee suoraan asiakasrajapinnassa tuoden huomattavaa lisäarvoa asiakkaillemme.

Uudistamme Asioiturvallisesti palveluamme yritysasiakkaillemme, jotta asiakasyritys voi erottua markkinassa niin, että heidän toimitilassaan on kiinnitetty erityistä huomiota hygieenisyyteen ja turvalliseen asiointiin. Markkinoimme asiakkaitamme asioiturvallisesti.fi kotisivujen kautta, sekä SoMe mainonnan avulla.

– Pasi Lagus, toimitusjohtaja