Lumiostore

Lumiostore koostuu värikkäästä joukosta hygienia- ja ensiaputuotealan asiantuntijoita, jotka kokoontuivat yhteen kriisitilanteen edessä auttaakseen suomalaisia selviytymään yhteisvastuullisesti vaikeiden aikojen yli. Näin alkoi prosessi, jonka tähtäimenä oli toimittaa yrityksille mahdollisimman nopeasti laadukkaita ja luotettavia suojavarusteita asiakkaidemme turvaksi.

Syksyyn 2020 mennessä olemme toimineet yhteistyössä jo lukuisten eri yritysten, yhteisöjen ja sairaanhoitopiirien kanssa turvataksemme asiakkaidemme terveyttä ja toimintaa. Yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa olemme löytäneet turvallisimmat ja tehokkaimmat tuotteet sekä uudet tuoteinnovaatiot osaksi palvelevaa kokonaisuuttamme. Suojausasiantuntijamme ovat oman toimialansa asiantuntijoita, ja olemme auttaneet asiakkaitamme varautumaan paitsi selviin uhkakohtiin, myös mahdollisiin toiminnan luonteen aiheuttamiin riskeihin. 

Olemme ylpeästi suomalaisia, ja haluamme tukea suomalaista työtä myös palvelussamme. Olemme siksi pyrkineet löytämään myös suomalaisia tuotevaihtoehtoja palvelemaan laajaa asiakaskuntaamme. Etsimme jatkuvasti uusia suomalaisia innovaatioita rikastamaan tarkoin valittua tuoteperhettämme.

Haluamme rohkaista jokaista suomalaista suojautumaan ja suojaamaan kansakuntaamme kaikin mahdollisin keinoin. Vaikka eristyksissä pysyminen on varmin tapa taistella viruksia vastaan, on arjen pakolliset tehtävät yleisesti hoidettava. Kannustamme suomalaisia jatkamaan asiointia normaaliin malliin taataksemme Suomen talouden kestokyvyn sekä pienyrittäjien toiminnan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että laadukkaiden hengityssuojainten, kasvomaskien, kertakäyttökäsineiden ja käsihuuhteiden käyttäminen on paras keino puolustautua näkymätöntä vihollista vastaan, yhdessä erilaisten viruksentorjuntapinnotteiden ja muiden suojatuotteiden kanssa.  Toimitaan siis esimerkillisesti, suojataan ja suojaudutaan, ja pysytään terveinä yhdessä.

– Pasi Lagus, toimitusjohtaja